Røde Firkant

Vores afdeling, Indre Nørrebro – Den Røde Firkant, i daglig tale Røde Firkant, er afgrænset af Nørrebrogade og Jagtvej. Afdelingen har ca. 180 medlemmer og vi holder et afdelingsmøde / arrangement ca. 1 gang månedligt. Derudover er der også aktiviteterne, som de andre nørrebroafdelinger holder.
Vi deler afdelingslokale med de andre nørrebroafdelinger i Gormsgade 2B.

Vores kontaktperson er
Jutta Vikman, juttavikman@gmail.com
Derudover består afdelingsbestyrelsen af
Erik Brandt, erik@e-brandt.dk
Jeppe Rohde, jeppe_rohde@hotmail.com
Lars Hansen, lh@soem.dk
Mads Hagen, mads.hagen75@gmail.com
Mathilde Vinther, mathilde.l.vinther@gmail.com

Røde Firkant