Røde Firkant

Vores afdeling, Indre Nørrebro – Den Røde Firkant, i daglig tale Røde Firkant, er afgrænset af Nørrebrogade og Jagtvej. Afdelingen har ca. 180 medlemmer og vi holder et afdelingsmøde / arrangement ca. 1 gang månedligt. Derudover er der også aktiviteterne, som de andre nørrebroafdelinger holder.
Vi deler afdelingslokale med de andre nørrebroafdelinger i Gormsgade 2B.

Vores kontaktperson er
Torben Conrad, torben.conrad@gmail.com
Derudover består afdelingsbestyrelsen af
Erik Brandt, erik@e-brandt.dk
Kathrine Frøslev-Thomsen, froeslevthomsen@gmail.com
Mathilde Vinther, mathilde.l.vinther@gmail.com
Tue Hammer Lerche, tuelerche@gmail.com

Røde Firkant