Prekarisering

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 21/11/2019
19:00 - 21:00

Sted
Enhedslisten Nørrebro


Møde for dem, der arbejder i prekariatet
Er vi på vej til at sige farvel til et arbejdsmarked med faste fuldtidsstillinger? De mange deltidsjobs, løse ansættelser, vikar- og projektarbejde med korte kontrakter og 0 timers stillinger, dvs. stillinger uden fast timetal vinder hastigt indpas.
Og hvad skal vi gøre ved det? Affinde os med tingene og ‘nyde’ livet som freelancer, hvor man selv bestemmer arbejde og arbejdstider, men med en temmelig ringe økonomi til følge. Eller skal vi stille krav til bl.a. fagforeninger om, at de skal organisere folk med usikre ansættelser – som prekært arbejdende arbejder man jo ofte inden for forskellig faglige brancher, og hvor skal man så organisere sig?
Eller er løsningen at kræve faste stillinger med et timetal og en løn, man kan leve af? Hvis du arbejder på disse usikre vilkår så kom og diskuter sammen med andre prekære, hvad vi skal gøre!