København som Doughnut-by

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 17/11/2020
19:00 - 21:00

Sted
Enhedslisten Nørrebro


Hvordan vil vi indrette Københavns kommune rent økonomisk, så byen kan fremtidssikres?

Oplæg fra Jon Burgwald, Klima- og energipolitisk rådgiver på Christiansborg for EL
Og Gorm Gunnarsen, medlem af Borgerrepræsentationen for EL

Doughnut-modellen: En ny økonomisk model for det 21. århundrede
Vækstøkonomien fremmer hverken menneskelig velfærd eller bæredygtighed, mener den britiske økonom Kate Raworth. Hun foreslår derfor en radikalt ny model for økonomien, hvor succeskriteriet ikke er stigende vækstkurver, men bedst kan beskrives med … en doughnut.

Doughnutøkonomien kan beskrives som et handlingsrum defineret af to koncentriske cirkler. Den ydre cirkel er bestemt af de såkaldte planetære grænser, dvs. af det miljømæssige råderum videnskaben har estimeret, og som f.eks. fortæller, at vi allerede har overskredet råderummet for klimabelastning, pres på biodiversiteten, belastningen med kvælstof og fosfor m.m.
Den indre cirkel definerer det sociale fundament, som økonomien skal kunne sikre i form af føde, energi, sundhed, bolig, men også social lighed, politisk indflydelse, beskæftigelse, fred og retfærdighed m.m.
Økonomen skal altså være stor nok til at dække alle menneskers legitime behov, men samtidig ikke større end at den kan sikre det naturgivne livsgrundlag, vi er afhængige af. Mellem de to grænseflader – altså mellem doughnuttens indre og ydre cirkel – findes det sikre handlerum for en økonomi, der er bæredygtig og socialt retfærdig, dvs. en økonomi hvor mennesker kan trives.

Vi holder mødet corona-sikkert. Det vil sige, at vi kan være op til 10 personer i lokalet i Korsgade, andre kan følge med på zoom. Du skal tilmelde dig mødet på email til [email protected] og skrive, at det er dette møde du vil deltage i, om du gerne vil møde fysiske op (eller følge med på zoom). Linket til zoom-mødet sendes til dem, der har tilmeldt sig.

Alle er velkomne (men husk tilmelding)
arr. Røde Firkant / Nørrebroafdelingerne