Hvad vil vi med byen

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 25/11/2020
19:00 - 21:00

Sted
Enhedslisten Nørrebro


Vi skal have et positivt bud på den by, vi vil, og anvende dette i kritikken af Lynetteholmen-Havne-tunnel-projektet. Vi skal have afklaret i hvilket omfang, kommunen kan og skal rumme flere boliger set i sammenhæng med en grøn, miljømæssig og social bæredygtig by. Vi skal se vores vision om den by, vi vil, i sammenhæng med resten af Sjælland og rejse diskussionen om en politisk valgt forsamling til at løse den overordnede planopgave.

Corona-situationen gør, at tilmelding er nødvendig. Der kan deltage max. 10 personer i Korsgade – efter først til mølle-princippet. Der er mulighed for tilmelding til zoom-adgang. Skriv til [email protected].

arr. Blågården / Nørrebroafdelingerne