En fælles indsats

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 19/11/2019
19:00 - 21:00

Sted
Enhedslisten Nørrebro


Medlemsmøde i Røde Firkant

“For at få magt til at forandre samfundet, skal vi ikke blot vinde mere opbakning på Christiansborg, men vi skal bygge magt med mennesker i hele landet. For at det kan lykkes, er der brug for flere initiativer, og helt centralt er det, at vi udvikler den måde vi organiserer os på, så vi i langt højere grad kan medvirke til at opbygge og styrke bevægelser. Klima og miljø er vigtige mærkesager for os som rød-grønt parti, og der er momentum i befolkningen, der mere end nogensinde før ønsker at gøre op med de massive klimaforandringer. Enhedslisten er bevægelsernes parti og skal gå forrest i ikke bare politiske udspil, men i at inspirere mennesker i hele landet til at deltage i kampen for de nødvendige politiske forandringer.”
Dette flotte citat er fra den vedtagne arbejdsplan på det netop overståede årsmøde.

Hvordan gør vi så det på Nørrebro (og i Røde Firkant)?
Oplæg fra Jon Burgwald, sekr. på klimaomr. i folketinget
Diskussion og konkrete bud på hvordan vi på Nørrebro kan arbejde for og støtte igangværende initiativer.

Derudover en kort ex.ordinær Generalforsamling:
• Valg af suppleant til regionsrepræsentantskabet
• Supplering af medlemmer af bestyrelsen i afdelingen

Arr. Røde Firkant.