Ekstrordinær generalforsamling OG delegeretmøde for Ydre Nørrebro

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 18/08/2019
10:00 - 14:00

Sted
Enhedslisten Nørrebro


Ved generalforsamlingen i vinters lykkedes det os ikke at finde en repræsentant til Københavnerbestyrelsen.Det er imidlertid lykkes nu, så vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling, hvor vi i samme omgang skal vælge delegerede til Årsmødet.

Vi sørger for en god pause med frokost ca. midtvejs. Børn er som altid velkomne.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Status fra arbejdsudvalget og evaluering af valgkampen
3. Revidering af arbejdsplan og budget for det kommende år.
5. Indsuppleringsvalg til arbejdsudvalget, 0-4 ekstra pladser og max 3 suppleanter
6. Valg af repræsentant og suppleant til Københavnsbestyrelsen
7. Årsmøde. Drøftelse af hovedforslag og valg af delegerede
8. Eventuelt

Du kan læse mere om årsmødet, og læse forslagene til globaliseringsprogram her: https://org.enhedslisten.dk/aam19

arr. Enhedslisten Ydre Nørrebro