Blågård

Det nuværende Arbejdsudvalg i Enhedslisten Blågård består af:

Per Bregengaard, Wesselsgade 2 – 1.th., 2200 N, mail: per@bregengaard.dk, mobil 27116020 (kontaktperson og koordinationsgruppen på Nørrebro),
Pia Weise Pedersen (medlemskontaktansvarlig + suppleant til regions-repræsentantskabet),
Hans Otto Loldrup Nielsen (Kasserer),
Oluf Jørgen Sidney Schönbeck (kassererassistent),
Kim Benzon Knudsen (repræsentant i Københavnsbestyrelsen),
Ghassan Fakhri Althahir (suppleant til Københavnsbestyrelsen),
Liv Nanna Hansson (repræsentant i Regions repræsentantskabet),
Louis Jacobsen (repræsentant i Regions repræsentantskabet),
Rasmus Bredde (suppleant i regionsrepræsentantskabet)

Sidse Kærsgaard (intern revisor)

Du kan finde dagsordener og referater fra arbejdsudvalgets møder på Netforum.