Blågård

Det nuværende Arbejdsudvalg i Enhedslisten Blågård består af:

Per Bregengaard, Wesselsgade 2 – 1.th., 2200 N, mail: per@bregengaard.dk, mobil 27116020 (kontaktperson),
Pia (medlemskontaktansvarlig + suppleant til regions-repræsentantskabet),
Hans Otto (Kasserer),
Signe (kassererassistent),
Anne Mette (repræsentant i Københavnsbestyrelsen),
Sol (repræsentant i Regions-repræsentantskabet + suppleant til Københavnsbestyrelsen),
Liv (repræsentant i Regions repræsentantskabet),
Louis (repræsentant i Regions repræsentantskabet),
Sidse (intern revisor)

Du kan finde dagsordener og referater fra arbejdsudvalgets møder på Netforum.