Blågård

Arbejdsudvalget

Det nuværende Arbejdsudvalg i Enhedslisten Blågård består af:

Ronja (kontaktperson + repræsentant i Københavnsbestyrelsen ), Marie (medlemskontaktansvarlig + Suppleant til Københavnsbestyrelsen), Hans-Otto (Kasserer), Signe (kasserassistent), Eva , Sol (repræsentant i Regions repræsentantskabet + suppleant til Københavnsbestyrelsen)Lea (repræsentant i Regions repræsentantskabet + suppleant til Københavnsbestyrelsen), Rasmus (repræsentant i Regions repræsentantskabet), Liv (suppleant til Regions repræsentantskabet) og Ninna (suppleant til Regions repræsentantskabet)

Du kan finde dagsordener og referater fra arbejdsudvalgets møder på Netforum.