Blågård

Det nuværende Arbejdsudvalg i Enhedslisten Blågård består af:

Per Bregengaard, kontkatperson, mail: per@bregengaard.dk, mobil 2711 6020
Pia Weise Pedersen medlemskontaktansvarlig,
Hans Otto Loldrup (Kasserer),
Oluf Sidney Schönbeck (kassererassistent),
Kim Benzon Knudsen (repræsentant i Københavnsbestyrelsen),
Ghassan Fakhri Althahir (1. suppleant til Københavnsbestyrelsen),
Christine Lundgaard (2. suppleant til Københavnsbestyrelsen),
Sebastian Eskerod (3. suppleant til Københavnsbestyrelsen),
Per Bregengaard (af­de­lingsrepræsentant til Nørrebro-Koordinering),
Johanne Skriver (repræsentant i Regions repræsentantskabet),
Liv Hansson (repræsentant i Regions repræsentantskabet),
Pia Weise Pedersen (1. suppleant i regionsrepræsentantskabet),
Erdogan Mert (2. suppleant i regionsrepræsentantskabet),

Intern kritisk revisor:
Sidse Kærsgaard

Du kan finde dagsordener og referater fra arbejdsudvalgets møder på Netforum.