Blågård

Det nuværende Arbejdsudvalg i Enhedslisten Blågård består af:

Per Bregengaard, kontaktperson, mail: [email protected], mobil 2711 6020
Christine Lundgaard (medlemskontaktansvarlig),
Hans Otto Loldrup (Kasserer),
Kim Benzon Knudsen (kassererassistent),
Sebastian Eskerod (repræsentant i Københavnsbestyrelsen),
Erdogan Mert (suppleant til Københavnsbestyrelsen),
Per Bregengaard (af­de­lingsrepræsentant til Nørrebro-Koordinering),
Liv Hansson (1. repræsentant i Regions repræsentantskabet),
Johanne Skriver (2. repræsentant i regionsrepræsentantskabet),
Erdogan Mert (3. repræsentant i regionsrepræsentantskabet),
Pia Weise Pedersen (1. suppleant til regionsrepræsentantskabet)

Intern kritisk revisor:
Gyda Heding

Du kan finde dagsordener og referater fra arbejdsudvalgets møder på Netforum.