Nuuks Plads højhuset

Enhedslisten Nørrebro er modstander af det højhus, som planlægges bygget på Nuuks Plads. Blågårds afdeling, som dækker Nuuks Plads vedtog på et medlemsmøde d. 12. april denne udtalelse:

“Enhedslisten Blågården er bekymret for og modstandere af højhusbyggeri på Nuuk Plads. Højhusbyggeriet er til gene for nærmiljøet. Det skaber skygge og vinde. Den byfortætning, som er en følge af at bygge i højden, forøger trafikbelastningen, og skaber et øget pres på serviceinstitutionerne”.

Også Enhedslistens Københavnsbestyrelse har besluttet at BR-gruppen skal stemme imod et boligtårn på Nuuks Plads.