Røde partier på Nørrebro: Stop regeringens stigmatisering

Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF på Nørrebro har lavet denne udtalelse om regeringens såkaldte “ghetto-plan”:

Røde partier på Nørrebro: Stop regeringens stigmatisering
Regeringens udspil til bekæmpelse af de såkaldte “ghettoer”, vækker bekymring blandt de røde partier på Nørrebro, hvor vi lever side om side med folk fra hele verden og ikke mindst boligområdet Mjølnerparken. Den 6. plan for at afhjælpe problemerne i særlige boligområder, vidner om regeringens desperation efter at have noget politik, den kan gå til valg på. Derfor er det afgørende nye i regeringens udspil da også klassisk borgerlig politik med at bruge straf som det vigtigste værktøj, frem for at give kommunerne midler til at udligne de ulige levevilkår, beboerne her på Nørrebro oplever indenfor indkomst, sundhed og fritidsmuligheder.

På Nørrebro er vi bekymrede for virkningerne af den nye plan, for undersøgelser har vist, at beboernes trivsel i de udsatte områder forringes, når man stigmatiserer det kvarter de bor i. Men den vigtigste grund til at heller ikke denne plan kan løse problemet er, at de tiltag der beskrives, alle har været prøvet. Det man mangler at prøve, er at styrke jobcentrenes indsats. Ganske rigtigt identificerer man tilknytning til arbejdsmarkedet, som en afgørende faktor, men beskæftigelsesområdet er blevet udsat for nedskæringer efter nedskæringer, samt at de lediges muligheder for uddannelse eller andre former for kompetenceløft, konstant er under forandring. Et system som rigtig mange ledige må give op overfor. De værktøjer som regeringen nu vil indføre, ville være unødvendige, hvis Jobcentrene havde de kompetencer og ressourcer, der skal til for at de kan løse deres opgave.

At regeringen er desperat ser man også på den lange række af særlige straffeforanstaltninger, som områderne og beboerne skal udsættes for. Man må nødvendigvis bekymre sig over, at det er den lokale politimyndighed, der nu skal fastsætte, hvor man skal have idømmes dobbelt straf for udvalgte forbrydelser. Det er et fundamentalt brud med vores hidtidige princip om lige for loven.

Desperationen viste sig tydeligt under et interview med Økonomi- og Indenrigsministeren fra Liberal Alliance, hvor han erklærede sig parat til at tilsidesætte det kommunale selvstyre. Formålet er selvfølgelig, at han vil have noget, han kan vise vælgerne, han har opnået.

Renovering og ombygning af områderne lyder som en god ide, men regeringen vil lade lejerne i de almene boliger landet over betale for udskiftningen af boligmassen, ved at bruge lejernes egne midler i Landsbyggefonden. Heller ikke her vil man bruge nye penge.

At børn har bedst af komme i daginstitution er vi enige i, men hvordan kan man fra lovgivers side, afgøre hvem der er gode forældre nok til at kunne passe børnene selv, og hvem der ikke er? Hvis man vil gøre daginstitution lovpligtigt fra barnets første år, så skal man gøre det gældende for alle – uanset hvor man bor. Dertil kommer, at det kræver ekstra institutionspladser som skal finansieres med nye midler.

Vi er enige i, at vi gerne vil have forbedret boligområderne, have skabt flere jobs og bedre socialt sammenhæng i Danmark. Men regeringens diskriminering af vores medborgere kommer kun til at splitte vores samfund yderligere og her på Nørrebro siger vi nej tak til regeringens stigmatisering.

MVH Socialdemokratiet Nørrebro (Jakob Thiemann), Enhedslisten Ydre Nørrebro (Stefan Jensen og Kristian Bruun), SF Nørrebro (Frederik Cornelius Østergaard).